Type
Manhwa
Titulo Alt
Por Qué Haces Esto, Duque?, Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!?, Wae Ileoseyo, Gongjagnim!, Why are you doing this, my Duke!?, 왜 이러세요, 공작님!
Autor(es)
Artist(s)
Generos
Rating
Promedio de 0/5 out of 0 voto(s).